Oogontsteking

Voorkomen is beter dan genezen

Voor welke zorg aanvragen kun je bij een wmo consulent terecht?

Deel artikel

Een WMO-consulent is iemand die bij de gemeente werkzaam is en zorg aanvragen afhandelt namens het gemeente voor mensen die een WMO-voorziening nodig hebben en aanvragen. De taak van een Stimulansz WMO consulent is dus om te beoordelen of iemand recht heeft op een voorziening zodat deze langer thuis kan blijven wonen. Een andere naam voor dit vak is Indicatiesteller-WMO, omdat een WMO-consulent een indicatie stelt van de zorgbehoefte van de cliënt. Op basis van die indicatie wordt het individuele zorgbudget ‘’persoonsgebonden budget’’ bepaald.

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Er wordt vooral gekeken naar de voorzieningen als huishoudelijke hulp en er wordt ook naar gekeken of de aanvrager zelfredzaam is ook met de hulp van familie en vrienden. Wanneer iemand het niet meer in staat is alles op eigen kracht te doen en te regelen en ook niet voldoende heeft aan hulp heeft uit de sociale kring, kan diegene een aanvraag indienen. Het gaat dan meestal om  huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Een WMO consulent gaat ook huisbezoeken afleggen ter beoordeling van de aanvraag. Verder maakt hij of zij rapportages en beschikkingen op en werkt een WMO consulent in sommige gevallen samen met externe partijen.

Waar kan je bij een WMO-consulent terecht?

WMO-consulenten werken bij de gemeenten. Je kunt dus altijd een WMO-loket bij jouw gemeente vinden. Ze zijn ook te vinden bij de wijkteams waarbij ze ook samenwerken met andere teams zoals eerder vermeld. Het gaat om zorgconsulenten, huisartsen, jeugdconsulenten, consulenten werk en inkomen etc.

Specifieke taken van een WMO-consulent

Het voeren van intake- en vervolggesprekken met de cliënten

Inventariseren van binnenkomende WMO-meldingen en WMO-aanvragen

Onderzoek doen naar de zorgbehoefte van de cliënt

De zelfredzaamheid en de hulp vanuit de sociale kring vaststellen

Offertes voor zorgvoorziening aanvragen en beoordelen

Rapportages, indicaties en beschikkingen opstellen.

Het opstellen en beoordelen van de persoonlijke plannen en het persoonsgebonden budget.

Gerelateerd nieuws

Andere bronnen

Linkpartners: PrimoLens weeklenzen (klikbaar) – Voor het grootste assortiment aan weeklenzen binnen Nederland ga je naar PrimoLens.nl! Oftalmologie | Lees meer informatie over ziektes die